มาตรการการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์”

มาตรการการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 "ดอกจานบ้านเชียงเกมส์"

athletics

โปรแกรมการแข่งขันกีฬา

กีฬาบังคับ 10 ชนิดกีฬา

กีฬาเลือกสากล 16 ชนิดกีฬา

กีฬาเลือกทั่วไป 4 ชนิดกีฬา

กีฬาไทย 1 ชนิดกีฬา

กีฬาสาธิต 4 ชนิดกีฬา