สื่อประชาสัมพันธ์

สัญลักษณ์การแข่งขัน

โลโก้ และคำอธิบาย

แนวคิดการออกแบบสัญลักษณ์ประจำการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 48
“ดอกจานบ้านเชียงเกมส์”  ระหว่างวันที่ 21-30  มกราคม  2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 สัญลักษณ์การแข่งขัน ออกแบบเป็นรูปดอกจาน (ดอกทองกวาว) สีส้ม ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและดอกไม้ประจำจังหวัด ประกอบลวดลายภาพเขียนสีเครื่องปั้นดินเผาของแหล่งมรดกโลกบ้านเชียง อายุกว่า 5,000 ปี รองรับด้วยสัญลักษณ์รูปมือสีส้ม สื่อความหมายถึงการประคับประคองให้ทุกคนผ่านวิกฤตการณ์ Covid 19 ไปด้วยกัน

เพลงประจำการแข่งขัน

เพลง : ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ คือน้ำใจนักกีฬา
เพลง : เกมส์
เพลง : ดอกจานบ้านเชียงเกมส์
เพลง : แร็ปดอกจานบ้านเชียงเกมส์