โปรแกรมการแข่งขันกีฬา

กีฬาบังคับ 10 ชนิดกีฬา

กีฬาเลือกสากล 16 ชนิดกีฬา

กีฬาเลือกทั่วไป 4 ชนิดกีฬา

กีฬาไทย 1 ชนิดกีฬา

กีฬาสาธิต 4 ชนิดกีฬา

Comments are closed.