ฟุตบอล

24 ม.ค. 66

  • อัปเดตตารางแข่งขันกีฬาฟุตบอลชาย
  • เปลี่ยนสนามแข่งขัน ในวันที่ 26 และ 28 ม.ค. 66 จากสนาม 2 เป็นสนามที่ 3 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี
  • สนาม 1 การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดอุดรธานี

  • สนาม 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

  • สนาม 3 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี

  • สนาม 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาสามพร้าว

  • สนาม 5 กองบิน 23 จังหวัดอุดรธานี
  • สนาม 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (รอบชิงชนะเลิศ)