แบดมินตัน

สถานที่ ห้อง อุดรธานีฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี ประตูเปิดตั้งแต่ 7.00 เป็นต้นไป
เข้าทางประตูเซ็นทรัลด้านร้านสตาร์บัค และแมคโดนัล(ทางเข้าฝั่งโรงแรมเซนทารา)
หากเข้าทางอาคารจอดรถ ให้จอดรถไว้ที่ชั้น 4 1/2 แล้วเดินลงบันไดมา 1 ชั้นเข้าประตูที่ชั้น 4