IMG_0490

ชื่นมื่น!! “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” เปิดแล้วอย่างเป็นทางการ 

IMG_0490

ชื่นมื่น!! “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” เปิดแล้วอย่างเป็นทางการ นำการแสดงศิลปวัฒนธรรมสุดอลังการชูเอกลักษณ์อัตลักษณ์จังหวัดอุดรธานี สร้างสีสันพิธีเปิด ด้าน ม.เกษตรฯ รับไม้ต่อเจ้าภาพ “นนทรีย์เกมส์” ปี 67

วันที่ 22 มกราคม 2566 เวลา 17.00 น. ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวต้อนรับ ,รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีระพงศ์ รองปลัดกระทรวง การอุดมศึกษาฯ, รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ประธานกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (กกมท.) , อธิการบดีมหาวิทยาลัย 122 แห่ง ,หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุดรธานี แขกผู้มีเกียรติ ผู้สนับสนุน สื่อมวลชน นักกีฬา ผู้แทนมหาวิทยาลัย นักศึกษา และประชาชนชาวอุดรธานี เข้าร่วมในพิธี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กล่าวรายงานว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการ อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และคณะกรรมการบริหาร กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (กกมท.) ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 ใช้ชื่อในการแข่งขันว่า “ดอกจานบ้าน เชียงเกมส์” โดยนำเอาดอกไม้ประจำจังหวัด คือดอกทองกวาว หรือดอกจานใน ภาษาพื้นถิ่น และแหล่งอารยธรรมโบราณ มีอายุยาวนานกว่า 5,000 ปี ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก มาเป็นชื่อในการแข่งขัน มีปรัชญาการแข่งขันที่ว่า “Spirit of the Games : ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ คือ น้ำใจนักกีฬา” อันมีความหมาย ว่า เครือข่ายมหาวิทยาลัยทั้งมวล ร่วมแรงร่วมใจกัน ซึ่งสิ่งที่อยู่เหนือชัยชนะใน การแข่งขัน ก็คือมิตรภาพและความสมัครสมานสามัคคีกัน นอกจากนี้ยัง ได้นำ “คุณทองโบราณ” ซึ่งเป็นมาสคอต ประจำจังหวัดอุดรธานี มาเป็นสัญลักษณ์สัตว์นำโชค จัดแข่งขัน ระหว่างวันที่ 21 – 30 มกราคม พ.ศ. 2566 มีการแข่งขันจำนวน 35 ชนิดกีฬา มีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 122 สถาบัน พร้อมทัพนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า 30,000 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาซึ่งเป็นเยาวชนสำคัญของชาติ และบุคลากรผู้เกี่ยวข้องมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ พัฒนาทักษะความสามารถด้านกีฬา รวมถึงการเสริมสร้างความสามัคคีและ สัมพันธไมตรีอันดีระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งการแข่งขัน ได้รับความร่วมมือและอนุเคราะห์จากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร ต่างๆ ในจังหวัดอุดรธานี และผู้สนับสนุนการแข่งขันด้านต่างๆ

โดยในพิธีเปิดมีการแสดงแสงสีเสียงสุดอลังการสร้างสีสันให้กับพิธีเปิด ซึ่งเป็นการแสดงศิลปวัฒนธรรม โดยนำอัตลักษณ์อันโดดเด่นของจังหวัดอุดรธานีมาบอกเล่าเป็นเรื่องราว อันได้แก่ บ้านเชียงเมืองมรดกโลก ความเชื่อความศรัทธาเรื่องพญานาค สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เช่น คำชะโนด และทะเลบัวแดง ร้อยเรียงเป็นการแข่งขันกีฬาดอกจานบ้านเชียงเกมส์ รวมทั้งขบวนพาเหรดนำนักกีฬาเข้าสู่สนาม กล่าวคำปฏิญาณตนนักกีฬา นักกีฬาวิ่งคบเพลิงลงสู่สนาม จุดคบเพลิงการแข่งขัน และพิธีมอบธงการแข่งขันให้เจ้าภาพครั้งต่อไป โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับธงเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 “นนทรีย์เกมส์” ซึ่งจะจัดแข่งขันในปี 2567 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

05

แถลงข่าวงานกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

05

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มอบโล่ขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดแข่งขัน “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” พร้อมแถลงความพร้อมรับทัพนักกีฬาสู่ จ.อุดรธานี ในช่วงการแข่งขันระหว่างวันที่ 21-30 มกราคม 2566

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 17.30 น. ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ,รศ.โรจน์ คุณเอนก รองประธานกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (กกมท.) , ผศ.ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล อธิการบดี และ ผศ.ดร.อิทธิพล สิงห์คำ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมแถลงความคืบหน้าความพร้อมในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” โดยมี บิ๊กจ๊ะ สาธิต กรีกุล ผู้ประกาศข่าวกีฬาชื่อดัง เป็นผู้ดำเนินรายการ และมีผู้บริหาร กกมท. ส่วนราชการจังหวัดอุดรธานี แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชนทุกแขนง และผู้แทนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าร่วมในงาน

ในโอกาสนี้ ผศ.ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล อธิการบดี เป็นผู้แทนมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์” ทั้งภาคเอกชน และส่วนราชการในจังหวัดอุดรธานี รวมทั้งภาคีเครือข่ายต่างๆ ที่มีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดงาน ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี , องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี , เทศบาลนครอุดรธานี , สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดอุดรธานี ,มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี , สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี, โรงเรียน สตรีราชินูทิศ ,โรงเรียนสามพร้าววิทยา ,โรงเรียนชุมชนสามพร้าว ,วัดผาตากเสื้อ อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ,สโมสร ไทยโปโล แอนด์ อีเควียสเตรียน คลับ พัทยา ชลบุรี ,บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ,ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า อุดรธานี ,โรงแรมเซ็นทารา คอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี ,บริษัทมอลเทน (ไทยแลนด์) จำกัด ,บริษัท วิคเตอร์ สปอร์ตส (ประเทศไทย) จำกัด ,บริษัท มาราธอน (ประเทศไทย) จำกัด ,บริษัท พรีเชียส ทามส์ เทรดดิ้ง จำกัด ,บริษัท เดอเบล จำกัด ,บริษัท มัลติพลาย บาย เอท จำกัด

ผศ.ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล อธิการบดี มรภ.อุดรธานี กล่าวว่า การจัดงานนี้ยังได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายๆ ภาคส่วน ขอขอบคุณความร่วมมือจากส่วนราชการ ทุกหน่วยงาน ผู้สนับสนุนภาคเอกชนที่เข้มแข็ง รวมทั้งผู้สนับสนุนทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี หากไม่ได้รับความร่วมมือ ความสนับสนุนเช่นนี้ การจัดการแข่งขันก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้

สำหรับความพร้อมในการจัดแข่งขัน มรภ.อุดรธานี ใช้พื้นที่วิทยาเขตสามพร้าวเป็นพื้นที่หลัก ในการจัดแข่งขัน รวมทั้งสนามกีฬาราชภัฏพื้นที่หมากแข้ง และสนามนอกที่ได้รับการสนับสนุน จึงมีความพร้อมรองรับทัพนักกีฬา รวมทั้งบุคลากรเจ้าหน้าที่ ซึ่งในช่วงการจัดงาน จ.อุดรธานี เป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว มีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามมากมาย มั่นใจว่าทุกท่านจะได้รับความประทับใจในการมาเยือน จ.อุดรธานี อย่างแน่นอน จึงอยากขอเชิญชวนชาวอุดรธานีและทุกภาคส่วน ร่วมเป็นเจ้าภาพ เป็นเจ้าบ้านที่ดี ในการต้อนรับคณะนักกีฬาที่จะเดินทางมา จ.อุดรธานี และขอเชิญชวนมาร่วมชม เชียร์ ให้กำลังใจ นักกีฬาในโอกาสเดียวกันด้วย

LINE_ALBUM_221010_30

วิคเตอร์ สปอร์ตส์ MOU สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา

LINE_ALBUM_221010_30

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 ณ อาคารหอประวัติ ผศ.ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล อธิการบดี และ ผศ.ดร.อิทธิพล สิงห์คำ รองอธิการบดี ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจในการสนับสนุนกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ 2023” กับ บริษัท วิคเตอร์ สปอร์ตส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยในครั้งนี้ จะจัดขึ้นในวันที่ 21 – 30 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

d01

เซ็นทรัลอุดรธานี MOU สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา

d01

วันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 11.00 น. ณ ศูนย์อำนวยการกีฬาดอกจานบ้านเชียงเกมส์ อาคารหอประวัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผศ.ดร.อิทธิพล สิงห์คำ รองอธิการบดี ให้การต้อนรับ คุณอนุชา เปรมเพชร ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรธานี พร้อมด้วย คุณกรณ์ พวงขาว ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี ในโอกาสลงนามความร่วมมือ MOU เพื่อให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มูลค่า 8,000,000 บาท ในการดำเนินงานจัดแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นเจ้าภาพในการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 21-30 มกราคม 2566

d02
d03

ข่าว / ภาพข่าว : Facebook ดอกจานบ้านเชียงเกมส์